Tjänster

Från A till Ö - vi följer dig genom hela processen
I samband med köp av en unik produkt erbjuder vi ett antal tjänster som förenklar vardagen för dig som företagare.
Vi erbjuder lagringsyta, finansiering och våra verktyg och rutiner som säkerställer att du aldrig står utan ditt emballage.
Dessutom kan vi hjälpa dig att hitta konceptet, den grafiska profilen för din verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer, per telefon 020-50 58 60 eller per mail kundunikt@packoplock.se.

Grafisk formgivning

Du önskar - vi formger

Vi har grafiska kunskaper och kan hjälpa dig både med logotyper och formgivning av dina unika produkter eller ett helt koncept.

Lagring

Ditt lager men hos oss

Om du har liten yta för lagring så har vi desto mer. Vi kan lagerhålla dina unika produkter och du kan minska din lagringsyta. Vi köper in och lagerlägger ert emballage hos oss och hanterar det på samma sätt som någon av våra drygt 10.000 andra standardartiklar.

Finansiering

Vi köper – du betalar vid uttag

Vi köper in din årsförbrukning, du betalar vid uttag. Du minskar inte bara din lagringsyta, du binder inte heller kapital. Vi kan köpa större kvantiteter och få ner priset åt dig.

Inköpsplanering

Är det dags att beställa – vi vet

När vi lagerhåller unika produkter hanterar vi dem på samma sätt som någon av våra drygt 10.000 standardartiklar. Betalning sker bara vid uttag och vi ser till att stämma av med er när det är dags att beställa mer av någon artikel.

Leveransbevakning

Vi vet var och när

Vår erfarenhet säger att tillgänglighet av emballage är otroligt viktigt. När emballaget oväntat tar slut ställer det ofta till med stora problem och därmed också kostnader. Vi har utvecklat verktyg och rutiner för att klara av en tillgänglighet på mer än 99,5%. Detta utnyttjar vi när vi lagrar kundunika artiklar.

Distribution

Beställ allt samtidigt

Beställ våra standardartiklar samtidigt som du avropar dina egna unika produkter i mindre kvantiteter, exempelvis i enstaka pallar eller enstaka förpackningar.

Du beställer allt samtidigt, det levereras tillsammans och du får endast en faktura.