Farligt gods

Nedan produkter finns emballage lämpade för farligt gods. Observera att du som avsändare alltid är ansvarig för att klassificera, förpacka och märka det farliga godset på rätt sätt inför avsändning och transport. Vi har tips till dig som skickar farligt gods längre ner på sidan. Avsändaren bär även ansvar att läsa på vilka regler som gäller runt farligt gods. 

6

Sortera nedåtgående
Visa fler produkter

6

Sortera nedåtgående

Att skicka gods som kan orsaka skador

Transport av farligt gods kan orsaka omfattande skador om det inte hanteras på rätt sätt. När du vill skicka farligt gods är det av yttersta vikt att du noggrant följer de regler och riktlinjer som är speciellt utformade för sådana transporter. I Sverige är det Transportstyrelsen som ansvarar för att reglera transporten av farligt gods. Riktlinjerna är utformade för att säkerställa att lasten hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, med avsikten att undvika skador eller olyckor under transporten.

 

Här är tips för dig som vill skicka farligt gods: 

1. Kontrollera att godset är klassificerat som farligt gods. Du kan hitta denna information i säkerhetsdatabladet för produkten.
2. Använd förpackning som är konstruerad för att skydda godset och förhindra läckage.
3. Förpacka ditt gods på ett säkert sätt.
4. Markera tydligt på förpackningen att den innehåller farligt gods.
5. Följ de regler som gäller för transport av farligt gods.
6. Använd ett fraktbolag som är auktoriserat att transportera farligt gods.
7. Lämna in godset till ett fraktbolag som har den utrustning och utbildning som krävs för att hantera farligt gods.