Miljöpolicy

För mig är den globala uppvärmningen vår tids i särklass största fråga.
Vi måste helt enkelt sänka vårt klimatavtryck, annars kommer vi skapa en planet som framtida generationer inte kan leva ett tillräckligt bra liv på.
Jag vill att vi på Packoplock gör så gott vi kan för att bidra till att få ner utsläppen och vår miljöpåverkan. Vi kan självklart inte göra allting på en gång, men jag lovar att vi skall göra så mycket vi kan och orkar med.
Vårt miljöarbete har bara börjat, men vi har redan gjort detta:

träd

● Vi är självklart anslutna till förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det innebär att vi betalar förpackningsavgifter och därmed tar vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

● Vi har installerat LED-belysning på hela vårt 15.000 m2 stora lager i Norrköping, där igenom sparar vi 150 000 kWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för 30 normalstora villor i Sverige. Lagret är zonindelat och när ingen rörelse har upptäckts under 10 min släcks den zonen ner helt.

● Vi undersöker möjligheterna att installera solceller på taket till vårt lager och kontor under nästa år. På så sätt kommer vi ta ett stort steg mot att få klimatneutrala lokaler.

● Vi har precis lanserat en kollektion med butiksemballage där alla produkter är tillverkade av återvunnet papper eller där produkterna är biologiskt nedbrytbara.

● De flesta av våra wellådor och papperspåsar är tillverkade av FSC märkt papper. Vi håller precis nu på att inventera alla dessa produkter och tydligare märka upp dem med FSC symbolen.

● För att kunna erbjuda ett bra miljöval inom alla olika produktkategorier och göra det lätt för våra kunder att se vilka produkter som har minst miljöpåverkan, vill vi tydligt märka upp dessa artiklar på webb och i kataloger.

● Under året som gått har vi investerat i ett inköpssystem som optimerar våra inköp för att minska antalet transporter.

● Med hjälp av videomöten undviker vi i möjligaste mån onödiga resor mellan kontoren i våra 3 länder.

● Vi har infört källsortering i vårt lunchrum och vi har valt ekologiska bananer i våra fruktkorgar.

● På sikt är vårt mål att alla våra transporter skall vara klimatneutrala. Vi ser med spänning fram mot den snabba utveckling som just nu sker inom batteridrivna och bränslecellsdrivna lastbilar. Vi kommer vara bland de första som investerar inom detta område så snart det finns bra produkter på marknaden.

Vår resa mot att bli klimatneutrala har bara börjat.
Följ med på resan!

Mikael Holmberg
Grundare och VD
Packoplock Scandinavia AB

Vad ska man välja,
plast eller papper?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, istället finns det flera faktorer som man behöver titta på. Det som påverkar den totala miljöbelastningen är en kombination av vilket material produkten görs av, på vilket sätt den tillverkas, hur många gånger den används samt hur den återvinns när den är färdiganvänd.

Tillverkning

Plast

Vanlig plast tillverkas av råolja, som är en ej förnyelsebar råvara eller av återvunnen plast eller av stärkelse från exempelvis majs. När det gäller bärkassar finns dessutom biobags som tillverkas av en mix av stärkelse, vegetabilisk olja och en komposterbar polyester. Eftersom plast är tunnare och lättare än papper räknas plast som relativt energisnålt. T.ex är en traditionell plastpåses koldioxidutsläpp endast 1/3 av en papperspåses koldioxidutsläpp.

Papper

Papper görs av skog vilket är en förnyelsebar råvara. Skog binder koldioxid och en odlad och välskött skog binder mer koldioxid än en skog som inte brukas.. Idag används även återvunnet papper i stor utsträckning. I ett FSC-märkt papper används råvara som kommer från ett hållbart skogsbruk. Vid tillverkning av papper åtgår mer energi och vatten än när plast tillverkas.

Användning

Plast

Plast är ett hållbart material och kan ofta användas flera gånger. Viktigt att tänka på är att använda olika artiklar av plast till rätt ändamål. Ett exempel på detta är att använda avfallspåsar av tunnare plast, hellre än att använda en tjock bärkasse från detaljhandeln, till hushållssoporna.

Papper

Papper har pga sin sammansättning inte samma användningsområde som plast. Papper är ett relativt starkt material men står inte emot väta på samma sätt som plast. Det gör att t ex en papperspåse ofta är svårare att återanvända än en plastpåse för vissa typer av ändamål.

Återvinning

Plast

Plast kan återvinnas för att sedan användas som material till ny plast. Återvinns inte plasten bör den brännas med soporna. Hamnar plast i naturen tar det ungefär 10–20 år för plasten att sönderdelas till mikroplaster, som i sin tur tar hundratals år innan de bryts ner, om de ens gör det. Om vi återigen ser på bärkassar, så är en BioBag komposterbar och helt nedbrytbar.

Papper

Papper kan återvinnas och användas i nya pappersprodukter. Det är viktigt att återvinna papper på rätt sätt, att skilja på det som ska sorteras som pappersförpackningar och det som sorteras som tidningspapper. Om du inte återvinner pappret bör det brännas med hushållssoporna. Skulle papper hamna i naturen kommer det med tiden att brytas ned och skräpar därmed inte ned på samma sätt som plast.

Miljöpolicy

För mig är den globala uppvärmningen vår tids i särklass största fråga.
Vi måste helt enkelt sänka vårt klimatavtryck, annars kommer vi skapa en planet som framtida generationer inte kan leva ett tillräckligt bra liv på.
Jag vill att vi på Packoplock gör så gott vi kan för att bidra till att få ner utsläppen och vår miljöpåverkan. Vi kan självklart inte göra allting på en gång, men jag lovar att vi skall göra så mycket vi kan och orkar med.
Vårt miljöarbete har bara börjat, men vi har redan gjort detta:

träd

● Vi är självklart anslutna till förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det innebär att vi betalar förpackningsavgifter och därmed tar vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

● Vi har installerat LED-belysning på hela vårt 15.000 m2 stora lager i Norrköping, där igenom sparar vi 150 000 kWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för 30 normalstora villor i Sverige. Lagret är zonindelat och när ingen rörelse har upptäckts under 10 min släcks den zonen ner helt.

● Vi undersöker möjligheterna att installera solceller på taket till vårt lager och kontor under nästa år. På så sätt kommer vi ta ett stort steg mot att få klimatneutrala lokaler.

● Vi har precis lanserat en kollektion med butiksemballage där alla produkter är tillverkade av återvunnet papper eller där produkterna är biologiskt nedbrytbara.

● De flesta av våra wellådor och papperspåsar är tillverkade av FSC märkt papper. Vi håller precis nu på att inventera alla dessa produkter och tydligare märka upp dem med FSC symbolen.
● För att kunna erbjuda ett bra miljöval inom alla olika produktkategorier och göra det lätt för våra kunder att se vilka produkter som har minst miljöpåverkan, vill vi tydligt märka upp dessa artiklar på webb och i kataloger.

● Under året som gått har vi investerat i ett inköpssystem som optimerar våra inköp för att minska antalet transporter.

● Med hjälp av videomöten undviker vi i möjligaste mån onödiga resor mellan kontoren i våra 3 länder.

● Vi har infört källsortering i vårt lunchrum och vi har valt ekologiska bananer i våra fruktkorgar.

● På sikt är vårt mål att alla våra transporter skall vara klimatneutrala. Vi ser med spänning fram mot den snabba utveckling som just nu sker inom batteridrivna och bränslecellsdrivna lastbilar. Vi kommer vara bland de första som investerar inom detta område så snart det finns bra produkter på marknaden.

Vår resa mot att bli klimatneutrala har bara börjat.
Följ med på resan!

Mikael Holmberg
Grundare och VD
Packoplock Scandinavia AB

Vad ska man välja,
plast eller papper?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, istället finns det flera faktorer som man behöver titta på. Det som påverkar den totala miljöbelastningen är en kombination av vilket material produkten görs av, på vilket sätt den tillverkas, hur många gånger den används samt hur den återvinns när den är färdiganvänd.

Tillverkning

Plast

Vanlig plast tillverkas av råolja, som är en ej förnyelsebar råvara eller av återvunnen plast eller av stärkelse från exempelvis majs. När det gäller bärkassar finns dessutom biobags som tillverkas av en mix av stärkelse, vegetabilisk olja och en komposterbar polyester. Eftersom plast är tunnare och lättare än papper räknas plast som relativt energisnålt. T.ex är en traditionell plastpåses koldioxidutsläpp endast 1/3 av en papperspåses koldioxidutsläpp.

Papper

Papper görs av skog vilket är en förnyelsebar råvara. Skog binder koldioxid och en odlad och välskött skog binder mer koldioxid än en skog som inte brukas.. Idag används även återvunnet papper i stor utsträckning. I ett FSC-märkt papper används råvara som kommer från ett hållbart skogsbruk. Vid tillverkning av papper åtgår mer energi och vatten än när plast tillverkas.

Användning

Plast

Plast är ett hållbart material och kan ofta användas flera gånger. Viktigt att tänka på är att använda olika artiklar av plast till rätt ändamål. Ett exempel på detta är att använda avfallspåsar av tunnare plast, hellre än att använda en tjock bärkasse från detaljhandeln, till hushållssoporna.

Papper

Papper har pga sin sammansättning inte samma användningsområde som plast. Papper är ett relativt starkt material men står inte emot väta på samma sätt som plast. Det gör att t ex en papperspåse ofta är svårare att återanvända än en plastpåse för vissa typer av ändamål.

Återvinning

Plast

Plast kan återvinnas för att sedan användas som material till ny plast. Återvinns inte plasten bör den brännas med soporna. Hamnar plast i naturen tar det ungefär 10–20 år för plasten att sönderdelas till mikroplaster, som i sin tur tar hundratals år innan de bryts ner, om de ens gör det. Om vi återigen ser på bärkassar, så är en BioBag komposterbar och helt nedbrytbar.

Papper

Papper kan återvinnas och användas i nya pappersprodukter. Det är viktigt att återvinna papper på rätt sätt, att skilja på det som ska sorteras som pappersförpackningar och det som sorteras som tidningspapper. Om du inte återvinner pappret bör det brännas med hushållssoporna. Skulle papper hamna i naturen kommer det med tiden att brytas ned och skräpar därmed inte ned på samma sätt som plast.